Pristup nepotpunoj Kawasakijevoj bolesti u dojenčadi

Manifestacije Kawasakijeve bolesti u dojenčadi često su blage pa dojenčad s ovim stanjem ne ispunjava sve dijagnostičke kriterije. Pristup nepotpunoj Kawasakijevoj bolesti ostaje izazov za liječnike, jer se klinička obilježja mogu zamijeniti za simptome nekih drugih stanja. Rizik za razvoj nenormalnosti koronarnih arterija osobito je visok u mlađe dojenčadi u usporedbi sa starijom djecom, vjerojatno zbog zakašnjele dijagnoze te činjenice da ih tek manji broj primi intravenski imunoglobulin (IVIG) tijekom prvih deset dana bolesti. Prikazuje se slučaj 5-mjesečnog dječaka liječenog u našoj pedijatrijskoj jedinici intenzivnog liječenja. Dječak je dovezen u bolnicu s groznicom koja je trajala više od pet dana i nije reagirala na terapiju antibioticima, uz promjene ekstremiteta (eritem, edem i ljuštenje), polimorfni osip, promjene na usnicama i u usnoj šupljini, konvulzije, razdražljivost, piuriju, anemiju, leukocitozu i povišeni titar reaktanata akutne faze. Isprva je prisutnost osipa krivo protumačena kao reakcija na antibiotike koji su se djetetu davali zbog pretpostavljene infekcije mokraćnog sustava. Sve bakterijske kulture i serološke pretrage bile su negativne. Ehokardiografija nije pokazala nikakvu nenormalnost, ali smo prema objavljenim kriterijima za nepotpunu Kawasakijevu bolest Američke pedijatrijske akademije i Američkog udruženja za srce odlučili dijete liječiti pomoću IVIG. Ovim prikazom želimo naglasiti kako je važno ozbiljno posumnjati na Kawasakijevu bolest u dojenčadi kod koje je prezentacija ove bolesti često nepotpuna, a brzo uvođenje terapije IVIG bitno je kako bi se izbjegle ozbiljne srčane komplikacije.

Ključne riječi: MUKOKUTANI SINDROM LIMFNIH ČVOROVA – dijagnoza, imunologija; DOJENČE
Kategorija: Prikaz bolesnika
Broj: Vol. 56, No 1, siječanj - ožujak 2012
Autori: I. Bakalli, S. Sallabanda, E. Foto, E. Kola, R. Lluka, E. Gjyzeli, A. Vula
Referenca rada:
DOI:

Opširnije