Za novu strategiju zdravstvene zaštite djece u Hrvatskoj

Na izbornoj Skupštini Hrvatskoga pedijatrijskog društva 9. veljače 2001. godine raspravljalo se o ulozi i položaju pedijatara u zdravstvenoj zaštiti djece u našoj državi. U završnoj riječi nakon izbora za predsjednika Hrvatskoga pedijatrijskog društva upozorio sam na osnovne elemente za novu strategiju zdravstvene zaštite djece u Hrvatskoj, što su prisutni delegati podržali aklamacijom. Svjedoci smo već duži niz godina da se postupno provodi reorganizacija zdravstvene zaštite pod općim geslom reforme zdravstvenog sustava (1, 2). Proces je postupan, kontinuiran, javno nedovoljno artikuliran, ali u praksi se provodi korak po korak i osjeća kao postupno ograničavanje pedijatrijske zdravstvene skrbi, među ostalim ograničavanjem daljnjeg školovanja pedijatara za potrebe primarne zdravstvene zaštite djece. Kako se nalazimo u tranzicijskom razdoblju u kojem su najavljene daljnje promjene u sustavu zdravstvene zaštite (3), pa prema tome i u zaštiti djece, važno je da mi pedijatri jasno upozorimo na bitne odrednice zdravstvene zaštite djece. Valja reći da su mnogi prijašnji stručno-znanstveni skupovi upućivali na te probleme, ali da nisu prihvaćeni (4, 5). Ti zaključci pedijatara poklapaju se i s odrednicama zdravstvene zaštite djece razvijenog svijeta (6).
Ključne riječi:
Kategorija: Sažetak
Broj: Vol. 45, No 1, siječanj - ožujak 2001
Autori: J. Grgurić
Referenca rada:
DOI: