Noćna enureza u dječjoj dobi – psihijatrijski pristup

Prema važećim MKB-10 dijagnostičkim kriterijima noćna enureza definirana je kao ponavljano, nehotično izlučivanje urina u krevet u petogodišnjeg djeteta i starijeg (ili mentalne dobi od 4 godine). Opisane su podvrste enureze: noćna, dnevna, noćna i dnevna zajedno, koje se mogu javiti u primarnom ili sekundarnom obliku. Kod primarne enureze dijete nikad nije uspostavilo nadzor nad mokrenjem dulji od 6 mjeseci, a kod sekundarnog oblika dolazi do ponovnog pojavljivanja mokrenja nakon najmanje 6-mjesečnog razdoblja uspostavljenog nadzora nad mokrenjem. Novija istraživanja upućuju na to da je primarna noćna enureza skupina stanja različite etiologije. Heterogenost primarne noćne enureze naglašava potrebu za difrenciranim pristupom liječenju, temeljenom na mogućoj etiologiji u svakom pojedinom slučaju. U ovom radu dan je pregled psihijatrijskih aspekata noćne enureze - psihijatrijska klasifikacija, psihosocijalni etiološki čimbenici, psihijatrijski komorbiditet i psihijatrijski tretman.

Ključne riječi: NOĆNA ENUREZA – dijagnoza, psihologija, terapija; PSIHOLOGIJA; KOMORBIDITET; DIJETE, PREDŠKOLSKO; DIJETE
Kategorija: Pregled
Broj: Vol. 56, No 1, siječanj - ožujak 2012
Autori: M. Grgić, S. Soldo-Butković
Referenca rada:
DOI:

Opširnije