Pregled primjene nekih bioloških alternativnih i komplementarnih pristupa u tretmanu djece s poremećajem iz autističnog spektra

Poremećaji iz autističnog spektra odnose se na niz različitih ponašanja koje karakteriziraju teškoće na području komunikacije, socijalizacije i ponašanja. Istraživanja u području primjene pojedinih tretmana kod osoba s poremećajem iz autističnog spektra u kontinuiranom su porastu. Unatoč učinkovitosti primjene konvencionalnih pristupa, najčešće baziranim na bihevioralnom pristupu, sve veći broj djece s poremećajem iz autističnog spektra biva uključen u različite alternativne i komplementarne tretmane. U radu su prikazani neki od bioloških alternativnih i komplementarnih pristupa primijenjenih u tretmanu djece s poremećajem iz autističnog spektra te rezultati dostupnih istraživanja o njihovoj učinkovitosti.

Ključne riječi: DIJETE S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU – dijagnoza, liječenje; AUTISTIČAN POREMEĆAJ
Kategorija: Pregled
Broj: Vol. 56, No 1, siječanj - ožujak 2012
Autori: M. Petković, J. Frey-Škrinjar
Referenca rada:
DOI:

Opširnije