Dobne razlike u stavovima odgojiteljica o inkluziji djece s teškoćama u razvoju u redoviti dječji vrtić

Glavni cilj istraživanja bio je utvrditi razlike u stavovima prema inkluziji djece s teškoćama u razvoju u odnosu na dob odgojiteljica. Ispitan je namjerni uzorak odgojitelja iz dječjih vrtića u Osijeku i Zagrebu, primjenom upitnika Predodžbe stručnjaka o inkluziji djece s teškoćama u razvoju. Dimenzije stavova i mišljenja o inkluziji međusobno su većinom nisko, ali statistički značajno i pozitivno povezane. Pokazalo se da starije odgojiteljice pokazuju statistički značajno naglašenije predrasude prema inkluziji, ali više znaju o filozofiji inkluzije te o kriterijima njenog praćenja. S druge strane, mlađe odgojiteljice vjeruju da imaju veće osobne i stručne kompetencije za rad u uvjetima inkluzije. Postojanje dobnih razlika u stavovima prema inkluziji kod odgojiteljica uvjetuje mogućnost koncipiranja diferenciranog programa edukacije o inkluziji.

Ključne riječi: DOBNE SKUPINE; DIJETE, PREDŠKOLSKO; STAV; DISKRIMINACIJA (PSIHOLOGIJA)
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 56, No 1, siječanj - ožujak 2012
Autori: J. Sindik, J. Vukosav
Referenca rada:
DOI:

Opširnije