Značenje ranog prepoznavanja rizičnih čimbenika u prevenciji teškoća čitanja

U Hrvatskoj je vrlo malo istraživanja usmjereno na vezu prijevremenoga rođenja i uspjeha prijevremeno rođene djece u čitanju i pisanju. Poznato je da je prijevremeno rođenje čimbenik neurorizika za razvoj, a u području jezika, čitanja i pisanja još su nedostatna objašnjenja posljedica koje iz toga proizlaze. Prijevremeno rođena djeca nerijetko iskazuju niža postignuća u složenijim aktivnostima i vještinama, kao kod čitanja i pisanja, dok razvoj u području jednostavnijih procesa teče uredno. Baš zbog takvih odnosa nije rijetkost da nedostatnosti ostanu neotkrivene. Cilj ovoga rada bio je utvrditi jesu li vrijednosti perinatalnih mjera – gestacijske dobi, porođajne mase, vrijednosti Apgar-a 1 i 2 predviđatelji vještine čitanja, a njihove niže vrijednosti, kakve postoje kod prijevremeno rođene djece, povezane s teškoćama u čitanju. Ispitano je 34-ero prijevremeno rođene djece i 34-ero djece kontrolnoga uzorka. Rezultati su pokazali da se temeljem mjerenih perinatalnih čimbenika može predvidjeti uspjeh u čitanju, mjeren u dobi između desete i jedanaeste godine djece. Među prijevremeno rođenom djecom moguće je govoriti i o većoj učestalosti teškoća čitanja u odnosu na kontrolni uzorak. Namjera je ovoga rada upozoriti na potrebu sustavnih praćenja i logopedske procjene prijevremeno rođene djece, posebno u području jezika i predvještina čitanja. Preventivne aktivnosti trebaju obuhvatiti i programe intervencije u ovim područjima kako bi se spriječio nastanak teškoća učenja.
Ključne riječi:
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 56, No 1, siječanj - ožujak 2012
Autori: M. Lenček, Z. Kolundžić, D. Arapović
Referenca rada:
DOI:

Opširnije