Ultrazvučni probir razvojnog poremećaja kuka na odjelu za dječje bolesti Opće bolnice Virovitica

Razvojni poremećaj kuka (RPK-a) najčešća je prirođena deformacija čovjekovog lokomotornog sustava. Cilj je rada bio utvrditi učestalost razvojnog poremećaja kuka u djece rođene u rodilištu Opće bolnice Virovitica te povezanost razvojnog poremećaja kuka sa spolom i stranom poremećaja. Pregledano je 2034-ero (81,0%) djece (4068 kukova) u dobi do 12. tjedna života. Istraživanje je provedeno ultrazvučnom dijagnostikom prema Grafu. Od ukupno pregledane novorođenčadi i dojenčadi kod njih 140-ero (6,9%) pronađen je razvojni poremećaj kuka, od čega 102 (72,9%) ženske i 38 (27,1%) muške dojenčadi. Nije bilo značajne razlike između desne i lijeve strane. Visoka incidencija RPK-a od 6,9% opravdava uvođenje skrininga za razvojni poremećaj zgloba kuka u Republici Hrvatskoj kao strateški program prevencije degenerativnih promjena zgloba kuka.

Ključne riječi: RAZVOJNI POREMEĆAJ KUKA, KONGENITALNI – dijagnoza, etiologija; NOVOROĐENAČKI PROBIR – metode; ULTRAZVUK
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 56, No 1, siječanj - ožujak 2012
Autori: K. Koši-Šantić, O. Vrdoljak, J. Vrdoljak, Z. Hrgović
Referenca rada:
DOI:

Opširnije