Obilježja rotavirusnih bolničkih infekcija u dječjoj bolnici

Cilj ovog retrospektivnog istraživanja bio je odrediti incidenciju i osobitosti bolničkih rotavirusnih infekcija u dječjoj bolnici. Istraživanje je provedeno u Klinici za dječje bolesti, KBC “Sestre milosrdnice” u dvogodišnjem razdoblju (1. 11. 2008. do 31. 10. 2010. godine). U istraživanje je uključeno 98-ero djece koja su razvila kliničku sliku gastroenteritisa najmanje 48 sati nakon prijma u bolnicu i u kojih je u uzorcima stolice imunokromatografskim testom VIKIA Rota Adeno (bioMerieux) dokazan rotavirus. Incidencija je određena prema ukupnom broju primitaka u navedenom razdoblju i iznosila je 0,4%. Infekcija je značajno češće dokazana u djece mlađe od dvije godine (p<0,001) te u djece hospitalizirane na pedijatrijskim odjelima (p<0,001). Djeca su bolničku rotavirusnu infekciju stekla u prosjeku 7,2 dana od prijma u bolnicu. Sve 98-ero djece (100%) infekciju je manifestiralo proljevom; 48-ero (49%) povraćanjem; 28-ero (28,6%) povišenom tjelesnom temperaturom. Simptomi bolesti trajali su u prosjeku 4,3 dana. Infekcije su značajno češće zabilježene u prvoj četvrtini godine (p<0,001). Na dojenačkim odjelima, osobito u zimskom razdoblju, potrebno je pojačati mjere sprječavanja širenja ovih infekcija.

Ključne riječi: DIJETE, PREDŠKOLSKO; HOSPITALIZACIJA – statistički i numerički podatci; BOLNICE, PEDIJATRIJSKE; INCIDENCIJA; DUŽINA TRAJANJA
– statistički i numerički podatci; RETROSPEKTIVNA STUDIJA; ROTAVIRUSNE INFEKCIJE – dijagnoza, epidemiologija, terapija, virusologija; SEZONE
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 56, No 1, siječanj - ožujak 2012
Autori: A. Lukić-Grlić, I. Hojsak, V. Zahariev, L. Istanbuli, J. Grbavac
Referenca rada:
DOI:

Opširnije