Karakteristike dojenja u praksi u Sloveniji nakon provedbe inicijative Baby-friendly Hospital

Cilj: usporediti studije vezane za praksu dojenja prije i poslije provođenja inicijative “Bolnica prijatelj djece” u Sloveniji. Design studije: komparativna deskriptivna studija temeljena na upitnicima. Sudionici: 592 majke, srednja dob djece od 18,18 mjeseci. Metode: upitnici koji se odnose na dojenje dani su majkama čija su djeca u dobi između 1 i 2 godine. Rezultati su uspoređeni s rezultatima dviju prije provedenih studija. Statistika: primijenjeni su: Systat program za Windowse, raspodjela frekvencije, t-test i testovi korelacije. Rezultati: u posljednjih 15 godina, od ukupnog broja žena uključenih u ovu studiju, postotak žena koji se prije djetetova rođenja odlučio na dojenje porastao je sa 77,3% na 94,6%. Frekvencija majki koje su dojile dijete 24 sata na dan tijekom prvog mjeseca djetetova života porasla je 7,85-9,1 puta. Značajan porast hranjenja djece isključivo dojenjem u prvih mjesec dana također se uočava: 1993. dojenje se kao jedini način prehrane djeteta nije uopće prakticiralo, 1997. godine 16,4% majki u prvih mjesec dana isključivo doji, dok danas taj postotak iznosi 83,1%. Dojenje kao isključiv način prehrane, započinjanje i duljina dojenja u Sloveniji su se poboljšali. Potrebno je provesti mjere promicanja zdravstvene edukacije roditelja i zdravstvenih djelatnika.

Ključne riječi: DOJENJE – trendovi; SLOVENIJA
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 56, No 1, siječanj - ožujak 2012
Autori: S. Hoyer, T. Križaj, R. Sotler
Referenca rada:
DOI:

Opširnije