Cistične tvorbe pluća u dječjoj dobi

U petnaestogodišnjem razdoblju od kolovoza 1984. godine do kolovoza 1999. godine liječeno je dvadesetero djece s cističnom tvorbom pluća, u dobi od 1 do 10 godina. Kod dvanaest bolesnika radilo se o intrapulmonalnoj inflamiranoj plućnoj cisti, kod dva bolesnika o tenzijskoj cisti. Kod svih bolesnika nakon smirenja upale, izvršen je kirurški zahvat, lobektomija. Kod dva bolesnika radilo se o ehinokokovoj cisti, koja je kirurški odstranjena. Dva bolesnika imala su kongenitalni lobarni emfizem, a emfizemom zahvaćeni režanj kirurški je odstranjen. Kod jednog bolesnika radilo se o cističnoj adenomatoidnoj malformaciji tip I, a zahvaćeni režanj kirurški je odstranjen. Kod četvero-mjesečnog dojenčeta radilo se o kongenitalnim bronhiektazijama uz pothranjenost, a zahvaćeni režanj kirurški je odstranjen. Kod svih bolesnika dijagnoza bolesti potvrđena je patohistološki. Cistične tvorbe pluća u načelu treba operativno odstraniti, zbog mogućih komplikacija, od upale, rupture, do maligne alteracije.
Ključne riječi:
Kategorija: Prikaz bolesnika
Broj: Vol. 44, No 3, srpanj - rujan 2000
Autori: M. Raos, S. Batinica, S. Bela Klancir, K. Kovač, I. Koncul
Referenca rada:
DOI: