Ljetna škola dječje prehrane ("Nutrition Summer School") na temu "Prehrana i imunost", Cavtat, 22. – 27. rujna 2007.

Europsko društvo za dječju gastroenterologiju, hepatologiju i prehranu (ESPGHAN) održalo je ove godine u našoj zemlji svoju ljetnu školu. Riječ je o tečaju na temu dječje prehrane, koji svake druge godine organizira Povjerenstvo za prehranu ESPGHAN-a (Committee on Nutrition), u drugoj zemlji i s nekom zajednič kom temom. Ove je godine ta čast priprala nama i škola je od 22. do 27. rujna održana u Cavtatu, a tema je bila prehrana i imunost ("Nutrition and Immunity"). Voditelj tečaja i glavni organizator uvijek je Povjerenstvo, no glavni teret organizacije nosi jedan njegov član koji je obično i lokalni organizator. Ovog puta je to bila prof. dr. sc. S a n j a K o l a č e k , dok je tajnica tečaja bila dr. I v a H o j s a k . Temeljni je cilj škole bio predočiti važnost prehrane u imunološkim zbivanjima u organizmu, i to neposredno i dugoroč no te u zdrave djece kao i u različitim kliničkim stanjima. To su bile teme jutarnjih predavanja. Međutim, ciljevi su škole bili i usavršavanje vještina kliničke prehrane, poglavito procjena nutritivnog zdravlja, vještina enteralne prehrane i parenteralnog hranjenja. Također, polaznici svih ESPGHAN-ovih škola uvijek prolaze i vještine pisanja znanstvenog rada, izlaganja na znanstvenom skupu, apliciranja za znanstveni projekt ili stipendiju. Predavači su bili najpoznatiji stručnjaci iz područja dječje gastroenterologije, prehrane i imunologije, njih ukupno 13-ero iz različitih europskih centara. Što se tiče sudionika, bilo ih je 48-ero iz 25 zemalja svijeta (Belgija, Brazil, Kina, Hrvatska, Danska, Francuska, Velika Britanija, Njemačka, Grčka, Mađarska, Iran, Izrael, Italija, Latvija, Nizozemska, Norveš ka, Poljska, Rumunjska, Rusija, Singapur, Slovenija, Španjolska, Srbija, Švedska, SAD). Predavanja su se održavala tijekom 5 dana i bila su razdijeljena po tematskim jedinicama. Tijekom prvog dana tema je bila razvoj imunosti i prehrane tijekom kojeg su dani temelji razvoja imunološ kog sustava probavnog trakta, razvoj crijevne flore i učinak dojenačke prehrane na imunost te učinak parenteralne i enteralne prehrane na imunološki sustav. Drugi dan tema je bila prehrana i imunost u različitim bolestima, u sklopu čega se govorilo o imunopatofiziologiji nutritivne alergije, autoimunosti i probioticima. Treći dan su nastavljena predavanja na temu prehrana i imunost u različitim bolestima te se govorilo o perioperativnoj prehrani, cističnoj firozi i patofiziologiji upalnih bolesti crijeva, a četvrti dan o malnutriciji i pretilosti, imunopatogenezi celijakije, imunonutriciji te dodatku vitamina, vlakana i minerala u prehranu. Posljednji je dan težište bilo na pretilosti, hiperlipidemiji i modifikacijama u prehrani. Napominjemo da je škola imala i praktič ni dio tijekom kojeg su polaznici bili razdijeljeni u tri skupine, te su se u sklopu vježbi i na praktični način upoznali s vještinama i novim spoznajama na područ ju nutritivnog zdravlja (uključujući procjenu stanja uhranjenosti), enteralne i parenteralne prehrane. Uvođenje praktič nog dijela u "Nutrition Summer School" novina je u ovom vidu edukacije, a budući da je procijenjena kao izuzetno uspješna, zadržat će se i u budućim školama. I sami polaznici imali su prilike prikazati svoja istraživanja iz područja prehrane te na taj način dobiti vrlo važne sugestije za buduća istraživanja od meritornih europskih stručnjaka. Škola je bila namijenjena mlađim liječnicima i nutricionistima, pa su stoga bila uključena i predavanja o osnovama "Evidence Based Medicine", o tome kako napraviti dobru prezentaciju, kako čitati pregledne članke i meta-analize, kako napisati članak i uspješno ga objaviti, te u odnosu na praktični pristup kliničkim istraž ivanjima. Uspješnost škole procijenili su polaznici, najprije u završnom razgovoru, a potom u anonimnoj anketi. Ukupna ocjena od čak 3.9 (1 – nezadovoljavajuće, 4 izvrsno) dokaz je da je škola bila uspješna te da su predavanja bila održana na svjetskoj razini. Visokoj su ocjeni svakako pridonijele zanimljive i poučne rasprave i pitanja nakon svakog predavanja kao i program izvan stručnog područja, koji je sudionicima s jedne strane omogućio razmjenu kliničkih iskustava i s druge stecanje kontakata, ali isto tako i opuštanje i zabavu.
Ključne riječi:
Kategorija: Društvene vijesti
Broj: Vol. 51, No 4, listopad - prosinac 2007
Autori: I. Hojsak
Referenca rada:
DOI: