XV. Simpozij socijalne pedijatrije "Zdravstvena zaštita djece u predškolskim ustanovama"

U okviru Međunarodnog dječjeg festivala u Šibeniku (hotelski kompleks "Solaris" – hotel "Ivan") dana 27. i 28. lipnja 2003. godine održan je 15. simpozij socijalne pedijatrije s temom "Zdravstvena zaštita djece u predškolskim ustanovama". Organizatori Simpozija su Hrvatski liječnički zbor – Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju, Klinika za dječje bolesti Zagreb, Zdravstveni dom "dr. Adolf Drolc" Maribor, Odjel za dječje bolesti Opće bolnice Šibenik i Dom zdravlja Šibenik. Stručni voditelji Simpozija bili su prof. dr. sc. J o s i p G r g u r i ć , dr. M a r t i n B i g e c i prim. mr. sc. E u g e n i o S t o i n i , a pokrovitelji Ministarstvo prosvjete i športa Republike Hrvatske i Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske. Na Simpoziju je sudjelovalo oko 300 liječnika, medicinskih sestara, odgajatelja i drugih stručnjaka posvećenih radu s djecom u predškolskim ustanovama iz Hrvatske, Slovenije i Bosne i Hercegovine. Prvi dio Simpozija posvećen je postojećoj organizaciji zdravstvene zaštite u predškolskim ustanovama u Hrvatskoj i Sloveniji.
Ključne riječi:
Kategorija: Društvene vijesti
Broj: Vol. 42, No 2, travanj - lipanj 1998
Autori:
Referenca rada:
DOI: