Društvene vijest

Tečaj 1. kategorije

“Novi izazovi u prevenciji bolesti dječje dobi”

Šibenik, 23. - 25. listopada 2015. godineU Šibeniku je od 23. do 25. listopada 2015. godine održan Tečaj 1. kategorije „Novi izazovi u prevenciji bolesti dječje dobi“ u organizaciji Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog pedijatrijskog društva, Klinike za pedijatriju Kliničkog bolničkog centra Split i Klinike za pedijatriju Kliničkog bolničkog centra Rijeka. Skup je održan pod potkroviteljstvom Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske. Voditelji tečaja su bili doc. dr. sc. Irena Bralić i izv. prof. dr. sc. Goran Palčevski, a lokalni organizacijski odbor su činili dr. Ante Pelajić, dr. Lori Umek i dr. Katija Kragić. Dvodnevnom tečaju je prisustvovalo više od 200 specijalista i specijalizanata pedijatrije iz primarne i bolničke zaštite, specijalista i specijalizanata školske medicine te obiteljske medicine, koji sudjeluju u zdravstvenoj skrbi za djecu iz svih krajeva Republike Hrvatske. Ugledni hrvatski pedijatri su predavanjima obuhvatili mogućnosti primarne, sekundarne i tercijarne prevencije najčešćih bolesti u djece te uputili na značenje kvartarne prevencije. Poruka skupa je jasna – polazeći od medicinskih dostignuća i kritičke analize suvremenih spoznaja, baš prevencija koja se sastoji od promocije zdravlja djece, ranog otkrivanja bolesti, smanjivanja njenih posljedica i rehabilitacije, omogućuje integrativni pristup i kontinuitet pedijatrijske zdravstvene zaštite. U razvijenom društvu je sve veći broj kronično bolesne djece, čije specifi čno zbrinjavanje zahtijeva višestrukovni timski pristup radi poboljšanja kakvoće njihova života i psihosocijalne integracije. Predavanja su bila izuzetno dobro posjećena. Posebnost tečaja je bila u izvrsnoj interakciji i mogućnosti neposredne razmjene iskustava liječnika praktičara, koji svakodnevno skrbe o zdravlju i bolesti djece, i stručnjaka koji se temeljem znanja i dugo godišnjeg znanstveno-akademskog iskustva kritički osvrću na postojeće i iznose smjernice budućih preventivnih nacionalnih programa. Uz ugodan ambijent sastajališta „Solaris“, ljepote povijesnog grada Šibenika i dobar društveni program s dalmatinskom pjesmom i kušanjem autohtonih specijaliteta, razišli smo se sa željom skorog ponovnog susreta.

Prof. dr. sc. prim. Jelena Roganović, dr. med.
Klinika za pedijatriju, Klinički bolnički centar Rijeka
Katedra za pedijatriju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Ključne riječi:
Kategorija: Društvene vijesti
Broj: Vol. 59, No 4, listopad - prosinac 2015
Autori: Prof. dr. sc. prim. Jelena Roganović, dr. med.
Referenca rada: Paediatr Croat. 2015;59:243
DOI: