Trideset seminara hrvatske proljetne pedijatrijske škole

Poslijediplomsko kontinuirano usavršavanje liječnika u pedijatriji ima u Hrvatskoj dugogodišnju tradiciju. Poznati su seminari u Opatiji u razdoblju od 50.-ih do 70.-ih godina prošlog stoljeća, na kojima su se prvenstveno obrađivale teme o zaštiti majke i djeteta i drugim područjima socijalne pedijatrije. Pad smrtnosti novorođenčadi i dojenčadi te smanjenje ili čak eradikacija mnogih zaraznih i defi citarnih bolesti, uz tada dobro razvijene i organizirane dječje dispanzere i savjetovališta, zahtijevao je promjenu programa poslijediplomske edukacije liječnika u dječjoj zaštiti.

Nova patologija te razvoj tehnologije u medicini zahtijevaju brzo uočavanje sve kompleksnijih kliničkih entiteta u djece, da bi primjenom novih mogućnosti obrade što brže i uspješnije došli do dijagnoze, a time na vrijeme primijenili suvremene metode liječenja. Ovaj proces počinje od liječnika u primarnoj zaštiti, a u bolničkim odjelima i klinikama rezultira razvojem subspecijalističkih struka u pedijatriji. Tadašnje Udruženje pedijatara Jugoslavije 1982. godine podržalo je inicijativu organiziranja trajnih, godišnjih seminara poslijediplomskog usavršavanja, na kojima bi se sudionici educirali o najnovijim spoznajama u etiopatogenezi, dijagnostici i liječenju pojedinih pedijatrijskih subspecijalističkih struka. Na taj je način utemeljena „Hrvatska proljetna pedijatrijska škola“, koja se već 30 godina održava u Splitu. Stručno vođenje seminara povjereno je prof. dr. sc. Miru Juretiću. Prof. dr. sc. Livio Balarin je organizacijski voditelj škole od njenog osnutka, od 1994. je stručni voditelj, zaključno s XX. održanim seminarom 2003. godine otkad je stručni savjetnik škole, a na mjesto organizacijskog voditelja dolazi prof. dr. sc. Vjekoslav Krželj. Otprije tri godine, zbog sve opsežnijih organizacijskih zahtijeva, kao zamjenica priključuje se i doc. dr. sc. Radenka Kuzmanić-Šamija. Amblem škole predstavlja rad Ivana Meštrovića - skulptura “Majka i dijete”, koju je darovao rodilištu u Splitu.

Škola se tradicijski organizira u travnju i traje pet dana. Stručni organizatori i pokrovitelji Hrvatske proljetne pedijatrijske škole su Hrvatski liječnički zbor - Hrvatsko pedijatrijsko društvo, Hrvatsko društvo za školsku i sveučilišnu medicinu, Hrvatsko udruženje medicinskih sestara - Pedijatrijsko društvo i Klinički bolnički centar Split. Škola je namijenjena pedijatrima, liječnicima školske medicine, liječnicima opće prakse i obiteljske medicine te svim suradnim medicinskim strukama koje se bave zbrinjavanjem djece.

Tijekom tjednog seminara obrađuju se tri tematske cjeline. Dvije su pojedine subspecijalističke pedijatrijske grane poput neurologije, pulmologije, imunologije, neonatologije i sl., a treća tematska cjelina je u pravilu posvećena suradnim pedijatrijskim strukama poput dječje kirurgije, ortopedije, fi zijatrije, ORL-a, očnih bolesti, stomatologije, infektologije i dermatologije. Predavači na školi su habilitirani nastavnici medicinskih fakulteta iz Hrvatske. Svake godine prisutni su i pojedini predavači iz inozemstva (do sada iz SAD-a, Njemačke, Švicarske, Finske, Italije, Austrije, Nizozemske, Švedske, Engleske, Francuske, Turske te Slovenije i Bosne i Hercegovine). Koncepciju i teme pojedinih cjelina koje se obrađuju na školi osmišljavaju moderatori koje imenuje Upravni odbor Hrvatskog pedijatrijskog društva. Prvog dana održavanja seminara, prigodom otvaranja škole, tradicijski se predstavlja nova objavljena pedijatrijska literatura te se održi poneko prigodno stručno, informativno i aktualno predavanje. Do sada je održano 30 seminara. Pojedine subspecijalističke pedijatrijske tematske cjeline ponavljaju se u vremenskim razdobljima od 5 do 6 godina. Pri odabiru tema i predavanja u sve većoj mjeri je zastupljen multidisciplinski pristup pojedinim pedijatrijskim problemima i područjima liječničkog djelovanja.

Od početka održavanja škole 1983. godine sva se predavanja tiskaju u cijelosti prije početka seminara, te tako ostaju kao trajni edukacijski materijal svim sudionicima. Od 1983. do 1987. godine predavanja su se tiskala u zbornicima škole. Od 1988. do 1991. godine predavanja su tiskana u četiri suplementa tadašnjeg pedijatrijskog časopisa saveznog udruženja pedijatara pod nazivom „Jugoslavenska pedijatrija“. U četiri suplementa objavljeno je 118 radova na 599 stranica. Urednik časopisa je bio Duško Mardešić, a gost urednik suplemenata Livio Balarin. Tijekom Domovinskog rata zbog ratnih okolnosti škola nije održana jedino 1992. godine. Sljedeće 1993. godine škola se održava u skloništu, a tema i predavanja ovog seminara su bila adekvatna vremenu, „Kako pomoći djeci u izvanrednim (ratnim) uvjetima“. Godine 1994. škola se održava u trajanju od tri dana u prostorima Kliničke bolnice Split, jer je hotel “Marjan”, tradicijsko mjesto održavanja škole svih ovih godina, ugostio ratne izbjeglice. Naposljetku 1995. godine škola nastavlja uobičajenim radom, a od tada pa do danas se održana predavanja tiskaju u suplementu časopisa „Paediatria Croatica“.

Od 1995. do 2013. godine tiskano je 19 suplemenata. Radovi se tiskaju u cijelosti, recenziraju, te se tehnički opremaju, poštujući u potpunosti deklarirane propozicije časopisa „Paediatria Croatica“. U navedenom razdoblju urednice časopisa su bile Renata Lokar Kolbas i Ingeborg Barišić, a gosti urednici suplemenata Livio Balarin i Vjekoslav Krželj. Uza sve suradnike škole posebno treba istaknuti razumijevanje i entuzijazam tijekom dugoročne suradnje, tvrtke Reprint d. o. o. iz Splita koja obavlja grafi čku pripremu i tisak, zahvaljujući čemu svi sudionici prije početka škole svake godine imaju u cijelosti u suplementu tiskana sva predavanja koja će te godine slušati na seminaru.

Naposljetku treba napomenuti da se suplementi časopisa „Paediatria Croatica“, s predavanjima održanim na školi od 2000. godine u cijelosti objavljuju u pdf. formatu, uz slobodan pristup na web stranici škole: www.kbsplit.hr/hpps.htm. Ove godine su uz slobodan pristup objavljeni sažetci, a radovi će u cijelosti biti dostupni prije početka idućeg HPPŠ-a u travnju 2014. godine.

Od ove godine, u skladu s većim razvojem tehnologije, a radi što bolje dostupnosti izvrsnih predavanja s Hrvatske proljetne pedijatrijske škole, predavanja se mogu pratiti kao ON-LINE tečaj trajne medicinske izobrazbe, gdje se nudi mogućnost pohađanja seminara 30. HPPŠ-a na portalu e-medikus.com. Pošto zainteresirani odslušaju predavanja i točno odgovore barem na 60% pitanja iz priloženog testa, ostvaruju pravo na bodove Hrvatske liječničke komore prema citiranom tekstu Rješenja: „Povjerenstvo za medicinsku izobrazbu liječnika HLK-a kategoriziralo je i vrjednovalo stručni skup pod nazivom Hrvatska proljetna pedijatrijska škola, i to kako slijedi: Pasivno sudjelovanje: 15 bodova“. Informacije o ovom tečaju možete dobiti na web stranicama HPPŠ-a http://hpps.kbsplit.hr i na e-mail adresi Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. . Kako u primarnoj, tako i u sve kompleksnijoj postprimarnoj dječjoj zaštiti, medicinske su sestre integralni dio kliničkog, dijagnostičkog, terapeutskog, habilitacijskog i rehabilitacijskog tima. Stoga su tijekom seminara održavaju i predavanja za medicinske sestre koje rade u zdravstvenoj zaštiti djece. Predavači su liječnici i medicinske sestre koji su priznati stručnjaci za navedena područja. Također su sva predavanja iz Programa za medicinske sestre u cijelosti tiskana u Zborniku radova za medicinske sestre.

Tradicija škole su brojni sadržaji društvenog programa tijekom održavanja seminara, gdje se nastoje razmijeniti stručna iskustva i znanja, a svakako sklopiti nova prijateljstva te produbiti stara. Liječnici primarne zdravstvene zaštite, pedijatri, specijalisti školske medicine te specijalisti iz dodirnih grana pedijatrije poput kirurga, oftalmologa, audiologa, psihologa, psihijatara, defektologa, fi zijatara prepoznaju korisnost škole u smislu prezentacije najnovijih spoznaja koje HPPŠ pruža, te je bez iznimke svake godine posjećenost izuzetna uz jasno izraženo zadovoljstvo kako sudionika i polaznika škole tako i predavača. Tridesetogodišnja tradicija svrstava Hrvatsku pedijatrijsku školu među najprepoznatljivije oblike edukacije, ne samo u Hrvatskoj, nego i izvan hrvatskih granica. Rezultat je to zanosa i nesebičnog entuzijazma samih osnivača HPPŠ-a, ali i kolega koji su spremno nakon njih nastavili graditi i razvijati Hrvatsku proljetnu pedijatrijsku školu.

Doc. dr. sc. Radenka Kuzmanić-Šamija, dr. med.
Zamjenica voditelja Hrvatske proljetne pedijatrijske škole
Ključne riječi:
Kategorija: Društvene vijesti
Broj: Vol. 57, No 3, srpanj - rujan 2013
Autori: Doc. dr. sc. Radenka Kuzmanić-Šamija
Referenca rada: Paediatr Croat. 2013;57:275-8
DOI: