Kako zdravo odrastati Priručnik za roditelje o zdravlju i bolesti djeteta od rođenja do kraja puberteta

Knjiga „Kako zdravo odrastati“, izdavač a Medicinska naklada – Zagreb, prvi je multidisciplinarni priručnik koji roditelje prepoznaje kao partnere i koji dijete razmatra cjelovito, jedinstveno od rođenja do kraja puberteta, zdravo i bolesno. Knjiga je dobila stručne preporuke Hrvatskog pedijatrijskog društva, Povjerenstva za pedijatriju Ministarstva zdravlja RH i Hrvatskog društva za socijalnu i preventivnu pedijatriju.

Priručnik su recenzirali prof. dr. sc. Josip Grgurić i doc. dr. sc. Milivoj Jovan- čević, konzultanti za sve tekstove bili su eminentni stručnjaci iz pojedinih subspecijalistič kih područja iz raznih ustanova i Sveučilišta u Hrvatskoj. Ima 497 stranica, 5 cjelina, 34 poglavlja, 254 fotografije, 30 dijagrama i 20 tablica, tvrdi uvez. Pisan je jednostavnim stilom koji na popularan način čitatelju približava stručni tekst. Stavovi izneseni u ovom priručniku utemeljeni su na recentnim svjetskim stručnim i znanstvenim spoznajama, ali su prilagođeni specifičnostima sredine u kojem hrvatska djeca odrastaju. Na jednostavan način prikazana je problematika s kojom se roditelji i odgojitelji neminovno svakodnevno susreću pri djetetovom odrastanju. Na jednome mjestu iznosi se prikaz djetetovih razvojnih dobi: novorođenač- ka, dojenačka, predškolska, školska, pubertet i adolescentna dob, s karakteristič- nim obilježjima, rasponima očekivanog, upozorenjima što se u kojoj dobi može očekivati. Daje se vodič kroz niz sistematskih i preventivnih pregleda, cijepljenja, prehrane od rođenja do kraja službenog obrazovanja u Hrvatskoj.

Tim sastavljen od pedijatara, specijalista školske i obiteljske medicine, dječjih ortopeda, oftalmologa, otorinolaringologa, infektologa, fizijatra, edukacijskog rehabilitatora, logopeda, nutricionista, kineziologa, psihologa objašnjava kako prepoznati potencijalni zdravstveni problem, što roditelji mogu učiniti sami, kad se trebaju zabrinuti i svakako dijete odvesti stručnjaku. Dani su praktični savjeti o tome kako izmjeriti tjelesnu temperaturu dojenčetu, kako većem djetetu, kako uhvatiti urin dječaku, kako djevojčici, kako pratiti djetetov rast, kako se služiti krivuljama rasta što može biti korisno i liječnicima praktič arima.
Prikazan je sažeti ilustrirani postupak reanimacije životno ugroženog djeteta i postupaka pružanja prve pomoći. Radi boljeg razumijevanja priručnik je opremljen nizom dijagrama, tablica, ilustracijama pojedinih faza neuromotorič- kog razvoja, autentičnih fotografija iz liječničkih ordinacija objavljenih uz pisano dopuštenje roditelja. Istaknut je pojmovnik stručnog nazivlja, kazalo pojmova, korištena literatura.

U knjizi KAKO ZDRAVO ODRASTATI može se naći niz odgovora na svakodnevna pitanja, iskustva iz liječničke ordinacije, čime se umanjuje nesigurnost i strah roditelja, a time i olakšava rad profesionalcima i pridonosi učinkovitijoj i boljoj zdravstvenoj zaštiti djece. Stručnoj javnosti knjiga je predstavljena 24. Studenog 2011. u Hrvatskom liječničkom zboru u Zagrebu, a potom i u drugim gradovima, izuzetno je dobro primljena i počela je uspješno živjeti na tržištu.

Prim. dr. sc. Irena Bralić
Autorica priručnika
Ključne riječi:
Kategorija: Društvene vijesti
Broj: Vol. 56, No 2, travanj - lipanj 2012
Autori: Irena Bralić i suradnici
Referenca rada:
DOI: